Z przykrością informujemy, że firma KOM-MAR została zamknięta 4 maja 2016 roku.

Adresy korespondencyjne są nadal aktualne.

poczta e-mail:
biuro@kom-mar.pl
ksiegowosc@kom-mar.pl

poczta tradycyjna:
ul. F.Zabłockiego 6C/9
80-287 Gdańsk

DG info:
CEIDG